Чипиране - ДОГИНГ - РАЗХОДКА НА КУЧЕТА

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Чипиране

Полезно

Полезна информация за микрочиповете
Микрочипът е стeрилна, стъклена капсула, която не може да бъде счупена и е с големината на оризово зърно, запазва местоположението си в тялото и съдържа петнадесетцифров номер. Този номер не може да бъде изтрит или променен. Специален четец активира микрочипа и прочита информацията, съдържаща се в него. Стандартизиран е под ISO с номер 11784/11785. Регистрацията в базата данни е безплатна и практически е завинаги. В нея могат да се регистрират: кучета, котки, птици, коне, влечуги, диви животни и други. Електронния р егистър се използва от ветеринарните клиники и общинска администрация съгласно наредбата за опазване на обществения ред и програмата за овладяване на популацията на безстопанствени животни .  Достъп до регистъра има всеки гражданин собственик на домашен любимец.  За съжаление обаче, не винаги информацията в този регистър е достъпна за потребителите.
Преди поставянето на микрочип провери животното дали има вече такъв, в никакъв случай не допускай поставянето на втори!
Tези уникални 15 цифри, които се превръщат в своеобразно ЕГН за кучето, го свръзва със собственикa, и паспорт, в който са отбелязани лекарските манипулации. Tози чип е едно от необходимите неща, за да може кучето да напусне страната. Tой удостоверява, че представеното от теб куче е същото животно, за чието клинично описание предоставяш  паспорт  на митническите власти. Номерът на чипа се разчита от специален четец, подобен на тези баркодове на стоките в магазините.
Стандартизирането на местата за имплантиране на микрочип е от съществено значение за цялостта на радиочестотната идентификация (RFID). Това е от особено значение за FDX, базирани комуникационни протоколи, тъй като тяхното ефективно разстояние между четеца и предавателя е сравнително малко. Все пак, макар и стандартизирани, имплантираните обекти са от изключително значение и никой не може да пренебрегва значението на един функциониращ четец в идентифицирането на имплантиран транспондер (микрочип) - без него системата отказва. Препоръките на подкомисията по микрочипиране към Световната ветеринарна асоциация за дребни животни (WSAVA) указва в следващите точки местата за имплантиране при дребните животни (домашни любимци). Към този документ са и указанията за повишаване ефективността на четеца, както и стандартните места за имплантиране при останалите животни. Преценката дали да бъде използвана местна упойка се взима от ветеринарния лекар индивидуално. Използването на асептична техника се препоръчва подобно на всяка една инжекция.


Места за имплантиране на микрочип

При кучета има две признати места за имплантиране, които са стандартни:
- Транспондерът (микрочипът) се имплантира подкожно на медиалната гръбна линия, краниално на лопатките. Това е стандартно място за имплантиране във всички страни, включени в Обединеното кралство (Уелс, Шотландия, Англия, Северна Ирландия и Република Ирландия), но не и в останалата част на Европа.
- Транспондерът (микрочипът) се имплантира подкожно в средата на лявата част на шията. Това е стандартно място на имплантиране в континентална Европа.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню